Results of the Kenguru Pro Street Workout World Cup 2016 Stage in Hong Kong

Results of the Kenguru Pro Street Workout World Cup 2016 Stage in Hong Kong (19/06/2016).

Organizer: Hong Kong Street Workout Organization “Street Workout Hong Kong” and the Federation ”WSWCF”.

ROUND 1

1 LAI Kai Jib (Hong Kong) 26.1p

2 NG Yu Hin (Hong Kong) 25.8p

3 WU Wai Ming (Hong Kong) 25.5p

4 MOK Ho Yin (Hong Kong) 25.4p

5 WAN ZhiHaio (China) 24.5p

6 LI Kit Chau (Hong Kong) 24p

7 CHEN Kai (China) 23.6p

8 BERG Sondre Johan Kjellin (Norway) 23.5p

9 KEUNG Ting Fung (Hong Kong) 23.3p

10 ZHANG Guangqin (China) 23p

11 LEUNG Chi Ho (Hong Kong) 20.4p

12 ARATA Ryo (Japan) 19.5p

13 TUNG Man To (Hong Kong) 19.5p

14 MOK Chun Tang (Hong Kong) 18p

15 WONG Yiu Kwan (Hong Kong) 17.8p

16 SINGH Piratpal (Hong Kong) 17p

17 KWOK Chun Ting (Hong Kong) 16.7p

18 ZHENG Kai Fang (Taiwan) 16.5p

19 WONG YIU (Hong Kong) 16p

20 CHAN Chit Ngai (Hong Kong) 14p

21 MO Hiu Fai (Hong Kong) 12p

22 LEUNG Pak Man (Hong Kong ) 12p

ROUND 2

Battle 1 ->  LAI Kai Jib (Hong Kong) 1.5p vs ZHANG Guangqin (China) 2p

Battle 2 ->  NG Yu Hin (Hong Kong) 2.5p vs KEUNG Ting Fung (Hong Kong) 1p

Battle 3 -> WU Wai Ming (Hong Kong) 1p vs BERG Sondre Johan Kjellin (Norway) 2.5p

Battle 4 -> MOK Ho Yin (Hong Kong) 2.5p vs CHEN Kai (China) 1p

Battle 5 -> WAN ZhiHaio (China) 2p vs LI Kit Chau (Hong Kong) 1.5p

ROUND 3

1 BERG Sondre Johan Kjellin (Norway) 25.5p

2 NG Yu Hin (Hong Kong) 19.5p

3* MOK Ho Yin (Hong Kong) 18.5p

4 WAN ZhiHaio (China) 18.5p

5 ZHANG Guangqin (China) 18p

*Decided by the 3 skill judges collegially and democratically according to rule 8.17

Congratulations to Berg Sondre Johan Kjellin from Norway and NG Yu Hin from Hong Kong who are qualified to the Kenguru Pro Street Workout World Cup Super Final 2016 in Beijing, China (December). ‪